Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme tai asiakkaistamme.
Henkilötietoja keräämme vain siinä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme, sekä yhdistyksen toimintaan liittyviä suhteita, joista erikseen pyydetään suostumus erillisillä lomakkeilla.

Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.
Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Yhteyshenkilön nimi: Susanna Porri, jäsensihteeri jasensihteeri@eurajoenhky.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:
Jäsen- ja asiakasrekisteriin tallennamme yhteystiedot kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite sekä jäsensuhdetta koskevat laskutus-, maksu- ja yhdistyksen tarjoamien palveluiden käyttöoikeustiedot.
Tietolähteenä ovat jäsenen tai asiakkaan jäsen- tai käyttömaksun yhteydessä antamat tiedot.
Tietoja käytetään jäsenyyksien ylläpitoon ja jäsenviestintään.

Tietojen säilytysaika:
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.
Mikäli jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksestä, tiedot poistetaan välittömästi.
Ellei rekisteröity ole maksanut jäsenmaksuaan vuosittain jäsenen henkilötiedot poistetaan.

Henkilötietojen käsittelijät:
Jäsenrekisterin haltija, jäsensihteeri, voi käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tiedot ovat tallennettu salasanalla turvatun tietokoneen tiedostoihin, joihin ei kenelläkään muulla kuin jäsensihteerillä ole pääsyä.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää osoitteeseen jasensihteeri@eurajoenhky.fi
(c)2017, All Rights Reserved